Entry: ANG TOTOO'Y TAKOT KA LANG MAG-ISA Friday, August 07, 2009

takot kang maiwan mag-isa iyan ang totoo.
takot kang multuhin ng sarili mong multo.
ngunit kung magsalita ka'y para kang hilo.
ang galit, poot ang nagsisilakbo sa puso.

tatanggapin ang mga salitang naipukol.
ang katayuan ko'y sukol na sukol.
nakalutang, nakapaibabaw sa isang burol.
habang ang hanging kinakapos, naghahabol.

nasaktan nga ang puso ko. (maraming beses, paulit-ulit)
ngunit hindi sumusuko.
magmahal, mahalin ka nang totoo.
ako ito. (ang iyong sinasaktan)

ang totoo'y takot ka lang mag-isa.
ang mahalin ka'y iyong ikinasasama.
parang isang sirang plakang walang pag-asa.
walang pag-sisidlan kapag kasama ka.-tsinita-


06/08/2009

   0 comments

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments